Siste arbeider

V-Klasse gjør deg helt sjef

Starcom for Mercedes-Benz Varebil

Circus animerer studentene

Circus Reklamebyrå for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)

Taushet tar liv

Fantefilm for Krisesentersekreteriatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)