Arbeider av Anne Gro Carlsson

Mindre salt, mer suksess

Dinamo for Helsedirektoratet

Den viktigste kampanjen

Dinamo for Norsk Luftambulanse

Gammelt nytt

Dinamo for Hansa Borg Bryggerier

RusOff

Dinamo for Helsedirektoratet

Hjelp ved vold og overgrep

Dinamo for Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress