Arbeider av Bjørnar Buxrud

Steinspiseren

NORD DDB for Fjordland

Elektriske filmer

TRY og Apt for Harald. A. Møller

Verdens største flaskepost

TRY og Apt for Solo ved Marianne Høy Erikstad og Joakim Sande

Her er Solo-filmene

TRY for Ringnes ved Joakim Sande, Karine Hofseth Thorsen og Anders Røed