Arbeider av Ivar Vereide

Kundeutbytte

Dinamo for Gjensidige

FLYT

Dinamo for Telenor

Litt av en kylling

Dinamo for Nortura v/Lena Sarset

Hjelp ved vold og overgrep

Dinamo for Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress