John Draleke

Sr. art director / konseptutvikler / partner / FJELDHEIM&PARTNERS

Tidslinje

 

 
John Draleke ble sr. art director / konseptutvikler / partner i FJELDHEIM&PARTNERS.

John Draleke er involvert i et arbeid:

XXL med politisk stikk til Rio de Janeiro

Arbeid
John Draleke ble art director i Empefire.
John Draleke ble art director i Schjærven Reklamebyrå.
John Draleke ble creative i NORD DDB.
 

Arbeider

XXL med politisk stikk til Rio de Janeiro

Kunde XXL
Byrå Empefire
I samarbeid med Empefire Film
Camp David
Lansert Juli 2016

XXL har vært i OL-byen Rio de Janeiro og laget ny stor reklamefilm med blant annet Ronaldinho.