Arbeider av Sebastian Prestø

Bannskap.no

TRY og Apt for Macks Ølbryggeri

Vekket klassen med stunt

TRY og Apt for Kunnskapsdepartementet

E6 som rulettbord

TRY og Apt for Harald Møller AS

Helt til Miami med FLAX

TRY for Norsk Tipping

Nei er nei!

TRY og Apt for Amnesty International

FINNland

TRY og Apt for finn.no

FINNland

TRY og Apt for finn.no