Priser vunnet av Apt

Grand Prix Gulltaggen 2015

Grand Prix STELLA Langsiktig merkevarebygging 2011

Gull, Profil Gullblyanten 2010

Gull, Profil Gullblyanten 2011

Gull, Samfunn Gullblyanten 2011

Gull, Håndverk Gullblyanten 2014

Gull, Samfunnsinformasjon - enkeltarbeider, serier og kampanjer Gullblyanten 2009

Gull, Håndverk Gullblyanten 2016

Gull, Integrert kampanje Gullblyanten 2009

Gull, Design – Web/Animasjon Gullblyanten 2015

Gull, Film Gullblyanten 2015

Gull, Årets Håndverk - Tekst – enkeltarbeider, serier og kampanjer Gullblyanten 2009

Gull, Mobil Gullblyanten 2014

Gull, Publikasjoner og media Gullblyanten 2010

Gull, Finans Gullblyanten 2011

Gull, Omdømme Gullblyanten 2011

Gull, Promo/Aktivisering Gullblyanten 2016

Gull, Design – Web/Animasjon Gullblyanten 2014