Priser vunnet av Apt

Grand Prix Gulltaggen 2015

Grand Prix STELLA Langsiktig merkevarebygging 2011

Gull, Omdømme Gullblyanten 2011

Gull, Design – Web/Animasjon Gullblyanten 2014

Gull, Promo/Aktivisering Gullblyanten 2016

Gull, Radio – enkeltarbeider og serier Gullblyanten 2009

Gull, Samfunn Gullblyanten 2012

Gull, Integrert Gullblyanten 2016

Gull, Finans Gullblyanten 2010

Gull, Kjøretøy Gullblyanten 2011

Gull, Film – enkeltarbeider og serier Gullblyanten 2014

Gull, Håndverk Gullblyanten 2010

Gull, Finans Gullblyanten 2011

Gull, Stunt/Event Gullblyanten 2014

Gull, Profil Gullblyanten 2010

Gull, Profil Gullblyanten 2011

Gull, Samfunn Gullblyanten 2011

Gull, Håndverk Gullblyanten 2014