Priser vunnet av Apt

Diplom, Omdømme Gullblyanten 2012

Diplom, Håndverk Gullblyanten 2014

Diplom, Film – enkeltarbeider og serier Gullblyanten 2009

Diplom, Radio/Audio Gullblyanten 2016

4 stjerner STELLA 2011

Vinner Månedens arbeid Februar 2013

Vinner Månedens arbeid Mai 2013

Vinner Månedens arbeid November 2013

Vinner Månedens arbeid Mars 2014

Vinner Månedens arbeid Juni 2014

Vinner Månedens arbeid November 2014

Vinner Månedens arbeid Mars 2013

Vinner Månedens arbeid Juli 2013

Vinner Månedens arbeid Mai 2014

Vinner Månedens arbeid Juli 2014

Vinner Månedens arbeid mars 2015

Vinner Månedens arbeid Mai 2016