Arbeider av Dinamo

Fisherman’s melder høstværet

Dinamo for Fisherman’s Friend

Design skal samle museene i Akershus

Dinamo for MiA – Museene i Akershus

Oslo begynner her

Dinamo for Comfort Hotel

Stresser ned i Danmark

Dinamo for Visit Denmark

Hjelp ved vold og overgrep

Dinamo for Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress