Arbeider av Dinamo

Lukkertid.

Dinamo for John Rørdam/Øyvind Pharo, Aschehoug Forlag

Pris mobil

Dinamo for Telenor

Likelønnskampanje

Dinamo for Norsk Sykepleierforbund

Sikkerhet film

Dinamo for Telenor

SMS boards

Dinamo for Telenor

FLYT

Dinamo for Telenor

SMS boards

Dinamo for Telenor

1000 ord

Dinamo for Tinagent

1000 ord

Dinamo for Tinagent

1000 ord

Dinamo for Tinagent