Arbeider av Dinamo

Olden

Dinamo for Hansa Borg AS

Bli kjent med UiO

Dinamo for Universitetet i Oslo v/Elisabeth Lackner

BIT

Dinamo for BIT Norge AS

Nord Norsk Reiseliv

Dinamo for NordNorsk Reiseliv (NNR) profilerings- og markedsføringsselskap for reiselivsnæringen i Nord-Norge

Tea Time

Dinamo for Antirasistisk Senter v/ Kari Helene Partapuoli

Radiohilsen

Dinamo for Statens vegvesen

Smarte barn

Dinamo for Nycomed

Støttesenter mot incest - Oslo

Dinamo for Støttesenter mot incest - Oslo

Sommerannonse

Dinamo for Visit Denmark

Finn Dansken

Dinamo for Visit Denmark, Color Line og Legoland Billund Resort

Solegg

Dinamo for Nortura

Litt av en kylling

Dinamo for Nortura v/Lena Sarset

Solegg

Dinamo for Nortura