Arbeider av TRY

Sykling og nynning

TRY for Fjordland

Alt for Smash!

TRY og Apt for Nidar

Gutten som ble så glad

TRY for Canal Digital

Sansen for burgere

TRY og Apt for Burger King

God frokost!

TRY og Apt for TINE

Hold i torsken

TRY og Apt for Lofoten

En million visninger før kampanjestart

TRY og Apt for Det norske Arbeiderpartiet

#keepthebeatalive

TRY og Apt for Amnesty International

Spill stolleken med biler

TRY og Apt for Harald A. Møller

Quiet Is the New Loud

TRY og Apt for Telenor