Arbeider av TRY

Pangstart for alderstest!

TRY og Apt for Helsedirektoratet

Animert konfirmantfilm

TRY for Human-Etisk Forbund

– Hun er kvinnen i mitt liv

TRY for Opplysningen 1881

NM i lunsj

TRY for Helsedirektoratet, opplysningskontorene og Sjømatrådet

«Vær så snill!»

TRY for Vinmonopolet