Arbeider av TRY

Kampanje med bieffekt

TRY og Apt for Vinmonopolet

Historien om (K)RLE-faget

TRY og Apt for Human-Etisk Forbund

Se barnehagebarnas egen reklamefilm

TRY og Apt for Kunnskapsdepartementet

Hold i appen!

TRY og Apt for Lofoten

Søppel fra Try/Apt

TRY og Apt for Avfall Norge

Kampen mot Murphy!

TRYApt og POL for DNB

Lotto: Skapet med det rare i

TRY og Apt for Norsk tipping

Signatur-annonse for Amnesty

TRY for Amnesty International Norge