Markedsjus 2017 (RRA)

Kreativt Forums årlige kurs i markedsjus gir en solid innføring i sentrale rettsregler. Kurset er å…