Deichmanske med ny profil

Arbeid av Design Container

Design Container har laget det som er den første fellesprofilen for Deichmanske Bibliotek. Streken til Lars Fiske er sentral i profilen.

For første gang er det utarbeidet et felles program og annet materiell for alle avdelingene.

Kreativt team er Petter Norstrøm og Michael Linnemann, med Fiske på illustrasjon.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.