Hvilken side er du på?

Arbeid av Dinamo

Dinamo og Statens vegvesen lanserer første del av en kampanje som skal foregå over fire år. Intensjonen er å øke bevissthet og respekt for fartsgrensen.

«Hvordan i all verden skal man få folk til å endre en adferd de er såre fornøyd med, ja endog nyter, og ikke har kunnskap om at er farlig?» Det var utfordringen Dinamo og Statens vegvesen stod overfor da de skulle starte utarbeidelsen av fartskampanjen i august i fjor.

Anser fartsgrenser som veiledende 

Kampanjen baserer seg på innsiktsarbeid i samarbeid med Bengal som viste at mange velger fart ut fra et sett egne kriterier. Fartsgrensen blir ofte bare sett på som veiledende.
–– Flyt i trafikken oppleves også til dels som viktigere enn fart og gir en enormt positiv følelse av fremdrift, kontroll og nærhet til målet. Vår utfordring var altså å kommunisere at en adferd som majoriteten ser på som helt ufarlig og som de nyter, ikke er i samsvar med å være en ansvarlig sjåfør, forteller byrået.

Frykten for å skade andre 

Bengal-undersøkelsen viste også at frykten for å skade eller drepe andre, framfor alt sine egne nærmeste, er mye sterkere enn frykten for å skade eller drepe seg selv. Dette funnet har også farget hvordan oppgaven er løst.
–– Det er ikke tilfeldig at vi henvender oss til såkalte «light-speeders», sier Cecilie Waterloo Lindheim fra Statens vegvesen.

–– Dette er faktisk den største gruppen av fartsrelaterte ulykker, og antakeligvis den mest mottakelige gruppen for kommunikasjon. Gjennom TV, kino, radio og annonser i diverse nettmedier, aviser og tidsskrifter skal vi forsøke å formidle kunnskap og få folk til å ta stilling til hvilken side av fartsgrensen de er på.

Kun to valg – 

Det finnes bare to valg når det gjelder å forholde seg til fartsgrensen, sier Stein Simonsen fra Dinamo.

–– Enten kjører du under fartsgrensen eller så kjører du for fort. Det er dette vi har forsøkt å få folk til å ta stilling til og å bli bevisst på gjennom det kreative konseptet. Vi ønsker å vise at selv små overskridelser er uforenlig med å være en ansvarlig sjåfør.

Team hos Dinamo: Tekstforfatter Stein Simonsen, AD Torstein Greni, prosjektleder Lene Gjelsvik, PR-rådgiver Morten Norvang, byråprodusent Tonje Østbye og kundeansvarlig/rådgiver Christin Utigard.

Ansvarlige hos Statens vegvesen er Cecilie Waterloo Lindheim og Bjarte Skaugset.

Produksjonsbyrå på filmen er 4 ½ med Pål Sletaune som regissør og Vigdis Roset som produsent. Bildene til annonsene er tatt av Marcel Leliënhof/Tinagent.

Kommentarer

Petter Gulli

9 år siden

Treffer meg som en tømmerstokk.
Er ofte på feil side.
Akkurat på grensen, men særdeles godt jobbet.
Og på grensen er jo konseptet kledelig.