100 prosent hva det utgir seg for

Arbeid av Screenplay Kommunikasjon

I slutten av juni lanserer KLS Matmerk årets sommerkampanje for økologisk mat. Kampanjen er ledd i målsettingen om å nå et økologisk matforbruk på 15 prosent i 2015.

Det er fjerde året på rad at Virtual Garden har utviklet reklamekampanjen for å få norske forbrukere til å kjøpe mer økologisk mat.
– Selv om KSL Matmerk har ansvaret for kampanjen, er selve opplegget utviklet i tett dialog med sentrale aktører innen økologisk matproduksjon og handel, sier Jarle Torgersen økologiansvarlig hos KSL Matmerk

Kampanjen er signert med «Ren Glede», en avsendersignatur som forbrukere vil se mer av i fremtiden.
– Dette er et fellesmerke som kan brukes i ulike sammenhenger av ulike aktører i profilering av økologisk mat og økologisk produksjon, sier Torgersen.

Ung øko-sult. Undersøkelser viser at det er en voksende interesse for økologisk mat blant forbrukerne. Ikke minst gjelder dette de yngre målgruppene.
– Utfordringene med årets kampanje er både å få fram det økologiske mangfoldet i butikkene, men også å skape ytterligere forståelse av hva økologi egentlig er. Vi ønsker å snu på kommunikasjonen og fortelle målgruppen hva økologisk mat er, mer enn hva det ikke er. Målet for kampanjen er derfor å synliggjøre at økologisk mat er 100 prosent hva det utgir seg for å være. Det vil si hvis du velger økologisk mat får du ingenting med på kjøpet, sier kommunikasjonsrådgiver Ole Petter Holen i Virtual Garden.

Kampanjen starter i slutten av juni og strekker seg over 3 uker. I tillegg til bruk av printannonser, bannerannonser og presseomtale, består årets kampanje av en konkurranse der deltakere kan vinne billetter til Øya-festivalen.

Følg med på www.okologisk.no.

Teamet i Virtual Garden har vært Nina Håvik, Nils Are Økland, Tove Rødde, Snorre Seim, og Ole Petter Holen. Foto: Espen Nersveen.

Tibe PR Oslo og Screenplay har bistått Virtual Garden med kampanjen.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.