Årsrapport Bremnes Fryseri 2008

Arbeid av Oktan Oslo

Årsmeldingen har to funksjoner

Årsmeldingen har to funksjoner. Formelle reknskaper til aksjonærer og investorer, og deles ut til kunder som en brosjyre.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.