"Hjelp", "Håp" og "Side"

Arbeid av Dinamo

Ukeplakater for Røde Kors med fokus på at Røde Kors er nøytral og upartisk, og forsøker å ta vare på alle som trenger hjelp uavhengig av hvilken side av konflikten de er på

Ukeplakater for Røde Kors med fokus på at Røde Kors er nøytral og upartisk, og forsøker å ta vare på alle som trenger hjelp uavhengig av hvilken side av konflikten de er på.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.