Kulturetaten - Ny grafisk profil

Arbeid av Dinamo

Bakgrunn:
Tidligere Kultur- og idrettsetaten skiftet navn og ble til Kulturetaten i 08

Bakgrunn: Tidligere Kultur- og idrettsetaten skiftet navn og ble til Kulturetaten i 08. Utfordringen var flerdelt; 1. Å skille seg ut som en av de meget få virksomhetene i Oslo kommune som tilbyr tjenester som publikum selv aktivt må oppsøke for å gjøre bruk av. 2. I utviklingen av ny visuell profil forholde seg til overordnet designhåndbok for Oslo kommune. 3. Lage et system for å visualisere forholdet mellom Kulturetaten sentralt og Deichmanske bibliotek, Munch-, Vigeland- og Stenersenmuseet, Oslo byarkiv, Oslo ladegård, Popsenteret og Øvingshotellet i Schous kulturbryggeri. Konsept/ide: Den kvadratiske logoformen symboliserer Kulturetatens rolle som fasilitator for kulturelle tjenestesteder og prosjekter i Oslo. Den indre delen er skråstilt og sprenger til dels formatet. Kulturetaten formidler, forvalter og tilrettelegger for kreativ virksomhet og kulturelle tiltak for Oslos borgere. Deres tjenestesteder tilbyr et vell av mangfoldige og fargerike aktiviteter. Logofargen er derfor sort (eller hvit på mørke bakgrunner). Dette for å stå som en tydelig, men nøytral støttespiller til ulike tjenestesteder og stilarter innenfor kunst, musikk, litteratur etc. Når tjenestestedene kommuniserer sine prosjekter og virksomhet, vil deres logoer benyttes som hovedavsender, mens Kulturetatens logo vil være synlig, men underordnet. Malverket benyttes også av tjenestestedene, slik at det samlede uttrykket fremstår med slektskap og gir brukerne en bedre forståelse av Kulturetatens tilbud.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.