Bobble for miljøet

Arbeid av ANTI

Anti skal pushe miljøfokuserte vannflasker sammen med Karhim Rashid og Safari Sundays.

Anti har fått i oppdrag av det New York-baserte byrået Safari Sundays å formgi nettsidene til ett miljøfokusert vannflaskekonsept kalt Bobble. Flasken har et vannfilter i skrukorken, slik at du vil kunne fylle på vann på samme flaske gang på gang, og dermed spare miljøet for plastavfall.

–– Vi har hele tiden fokusert på form og estetikk og hva som skal til for at forbruker skal velge dette konseptet fremfor engangsflaskene. Det viser seg at det alene ikke holder å være miljøbevisst om man ikke klarer posisjonere produktet som attraktivt for forbruker, forteller kreativ leder Kjetil Wold i Anti.

Det er designer Karihm Rashid som har utformet selve flasken og korkfilteret.
–– Designet gjør at det blir ett produkt man ønsker å teste ut både på grunn av miljøaspektet og selve utseendet, sier Wold.

Anti ble valgt ut til å ivareta formutrykket på web slik at det ble en helhetlig signatur på profilen til Bobble.
–– Dette er fase én av prosjektet, hvor vi har laget en nettside som på enklest mulig måte kommuniserer hva dette produktet er, forklarer Wold.

Nettsidene ser du her: www.waterbobble.com.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.