Nye nettsider for Veidekke

Arbeid av Creuna

Veidekkes nye nettsider tar utgangspunkt i brukernes behov for åpen og tilgjengelig informasjon og tjenester, effektiv dialog og opplevelser.

Veidekkes nettsider er blitt utviklet i samarbeid med Creuna og IT-integratorene Iterate.
– Løsningen er svært fleksibel og dynamisk, og benytter blant annet avansert teknologi for å vise kontekstrelevante fasetter av innholdet, opplyser byrået.

«Veidekkes verden» er en sentral del av løsningen: Et visuelt informasjonssenter der brukerne på lett tilgjengelig måte kan bli kjent med prosjektene, menneskene som står bak og det verdiskapende samspillet med kunder og andre interessenter.
– Vi har latt brukernes behov styre utviklingen av nettsidene, sier webansvarlig Tommy Johansen i Veidekke.

– Stikkord for løsningen er åpenhet, dialog, effektivitet og attraktivitet. Blant annet fronter vi Veidekkes omfattende bruk av sosiale medier på sidene, og effektivt søk og fasettering oppnås ved bruk av Solr-teknologi. Fra et administrasjonssynspunkt er også effektivitet et nøkkelord – de nye sidene er modulbasert og tilpasset våre behov for krysspublisering, datagjenbruk og ønske om å tilby et levende nettsted som møter de forventninger brukerne har til et selskap som Veidekke.

www.veidekke.no

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.