For barnas beste - må du tørre å tenke det verste

Arbeid av McCann Oslo og MediaFront

Vårt mål med kampanjen var derfor å senke barrieren for å ringe inn bekymringsmelding og på den måten redde ett eller flere barns barndom og potensielt liv

Reklame for Alvor 2009 gikk til Stine Sofies Stiftelse som har som mål at alle barn skal vokse opp uten vold. I Norge er alle former for vold mot barn, både fysisk og psykisk, forbudt. Men undersøkelser viser at 1 av 10 norsk barn utsettes for omsorgssvikt, misbruk og vold av sine nærmeste, og over 100 000 barn utsettes for vold i Norge hvert år. Barnevernet kommer dessverre ofte alt for sent inn i slike situasjoner og altfor mange barn lider i det stille. Vårt mål med kampanjen var derfor å senke barrieren for å ringe inn bekymringsmelding og på den måten redde ett eller flere barns barndom og potensielt liv. Mange møter barn de mistenker ikke har det bra, men vegrer seg for å sende inn bekymringsmelding til politi eller barnevern. De føler seg ikke sikre nok på at det faktisk er noe alvorlig som er galt. De tenker at noen andre vil si fra hvis det virkelige er noe som er i veien. Noen som vet mer enn dem. Ideen var å la brukerne oppleve en dag gjennom en persons øyne, og vise hvor små hintene og signalene om misbruk, vold eller omsorgssvikt kan være. De må selv ta stilling til det de opplever og ringe, selv om de ikke har håndfaste bevis. I tillegg får de informasjon om hva som faktisk skjer hvis man ringer inn en reell bekymringsmelding og får tilsendt nummeret de skal ringe i virkeligheten. Reklame for Alvor (RfA) er reklamebransjens årlige dugnad for en ideell sak og arrangeres av Kreativt Forum. Under RfA bidrar reklamebyrået, mediebransjen og produksjonsmiljøer med et enormt antall arbeidstimer uten å ta betalt for det. Mediebransjen slutter også opp ved å by på medieeksponering.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.