Hjertelig hilsen

Arbeid av Agendum

Hjertelig hilsen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (2010-2011)

Hjertelig hilsen er en helintegrert kampanje som baseres på at en av tre kvinner dør av hjerte- og karsykdommer

Hjertelig hilsen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (2010-2011) Hjertelig hilsen er en helintegrert kampanje som baseres på at en av tre kvinner dør av hjerte- og karsykdommer. I 2010 endret LHL uttrykk og innrettningen på kampanjen for å bidra til at dette ble tidenes mobilisering for organisasjonen. Kampanjen hadde særlig fokus på å øke inntektene til ”Hjertefondet”, bygge kunnskap og innsikt om kvinner og hjertesykdom hos målgruppene, samt styrke samarbeidet med sponsorer og næringslivet. Hjertelig hilsen inneholder flere virkemidler som spiller sammen over tid. Kampanjen hadde en lengre aktivitetsperiode enn foregående satsninger. Dette på grunn av at det tar lang tid for å gjøre et tema og en kampanje kjent i befolkningen. De ulike delprosjektene er formet slik at de skal virke komplimenterende på hverandre. Alle kommunikasjonsflater ble benyttet for å gjøre tematikken kjent i befolkningen. Hjertelig hilsen har følgende mål: • Kampanjen skal samle inn minimum fem millioner kroner til kunnskap om og forskning på hjerte- og kar-sykdommer hos kvinner • Kampanjen skal øke kunnskapen om hvilke risiko kvinner har for å få hjerte- og karsykdommer • Kampanjen skal øke kunnskap om hvilke symptomer kvinner må være bevisste på • Kampanjen skal øke kunnskapen om hva kvinner kan gjøre for å forebygge hjerte- og karsykdommer

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.