HRS Konsernprofil

Arbeid av Chili Harstad as

Det har tidligere vært store forskjeller og varianter i farger og utforming på HRS og datterselskapenes logoer

Det har tidligere vært store forskjeller og varianter i farger og utforming på HRS og datterselskapenes logoer. Dette har skapt unødvendige kommunikasjonsutfordringer, og mindre fokus på HRS. Endringen skal bidra til at HRS nå fremstår med en tydelig og ensartet profil utad. Det skal styrke konsernets identitet og bidra til å underbygge HRS og datterselskapers klare miljøprofil.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.