Bli kjent med UiO

Arbeid av Dinamo

Facebook er navet i årets rekrutteringskampanje for UiO

Facebook er navet i årets rekrutteringskampanje for UiO. Kampanjen er laget for å treffe kun 18 til 23 åringer. Studievalget er et av de største og viktigste i livet. «Alle» vet av UiO er best i Norge – hva står da i veien for å velge UiO? Vi jobbet ut i fra en tese om at UiO føles fremmed, stort og mangler et anerkjent sosialt miljø. Det var dette vi måtte gjøre noe med. For å velge UiO må man kjenne UiO. Og man må bli kjent på en mer personlig måte. Kampanjen gir deg gode grunner til å starte på UiO og muligheten til å få en Facebookfadder før du søker. I faddergruppene kan du stille spørsmål og få svar på alt du lurer på. På Facebook finner du også en 5 minutter lang kortfilm som viser frem UiO på en ny og annerledes måte. På Spotify kjøres det spotter som drar folk inn til Facebook. Mediestrategien ble utarbeidet med formål om å treffe så mange som mulig i aldersgruppen samt treffe dem i riktig modus. Sekundære mål var å gjenta budskapet så mange ganger som mulig samt å starte kampanjeperioden så tidlig at man har tid til å bli kjent før søknadsfrist.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.