Bli kjent med UiO

Arbeid av Dinamo

Facebook er navet i årets rekrutteringskampanje for UiO

Facebook er navet i årets rekrutteringskampanje for UiO. Kampanjen er laget for å treffe kun 18 til 23 åringer. Studievalget er et av de største og viktigste i livet. «Alle» vet av UiO er best i Norge – hva står da i veien for å velge UiO? Vi jobbet ut i fra en tese om at UiO føles fremmed, stort og mangler et anerkjent sosialt miljø. Det var dette vi måtte gjøre noe med. For å velge UiO må man kjenne UiO. Og man må bli kjent på en mer personlig måte. På Facebook finner du en 5 minutter lang kortfilm som viser frem UiO på en ny og annerledes måte. 9 kameraer filmet samtidig og underbygger følelsen av å se UiO fra flere vinkler.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.