Nord Norsk Reiseliv

Arbeid av Dinamo

Bakgrunn og målsetting for oppdraget/arbeidet:

Målsettinger:
Etablere en merkevare av Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark

Bakgrunn og målsetting for oppdraget/arbeidet:

Målsettinger:

 • Etablere en merkevare av Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark. Samle Nord-Norge som et helårs reisemål. 
 • Øke kjennskapen til landsdelen nasjonalt og internasjonalt. 
 • Doble antall besøkende til landsdelen på kort sikt. 
 • Stimulere til økt verdiskaping og lønnsomhet på lang sikt. 
 • Målgruppe: Det kontinentale Europa 
 • Konkurrenter: Naturbaserte opplevelsesdestinasjoner: Canada, Alpene, Norden 

Oppgaven: Utvikle ett overordnet, felles kommunikasjonskonsept og visuell profil med merkearkitektur og co-branding. </p><p>

 • Konsept/idé/strategi:
 • Bærende idé - Upolert Identitetskonsept - Formet av Naturen 
 • Pay Off - NORTHERN NORWAY - It’s a different story 
 •  Logo: form fra nordlyset og landsdelen, formet av toppen av Norgeskartet. 
 • Pikslene: symboliserer mangfoldet i reisemål, danner et grid i trykksaker som kan fylles med farger, bilder og tekst. 

Fargene: fra det Norske flagget, varmere tone ved orange og lilla, symboliserer kraften i mennesker og naturen.

Pikslene i logoen danner et grid i trykksaker som kan fylles med farger og bilder og tekst.

Naturbilder: løfter om et moderne reisemål med mange tøffe aktiviteter. Spesielle rammebetingelser:

Profilen skal:

 • Koordinere kommunikasjonsaktivitetene for en hel landsdel - helhet er viktig. 
 • Være en ramme rundt innholdet i landsdelen som består av svært mange, ulike reiselivsprodukter. 
 • Fremstille landsdelen som en moderne aktør 
 • Fremstå som fargerik og kraftfull. 

NNR skal være hovedavsender mens de regionale tilbudene skal stå som støtteavsendere på de internasjonale markedene. Suksessfaktor: forankring, begeistring, involvering og anvendelse av profil hos brukerne i alle tre regioner, Nordland, Troms og Finnmark.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.