Olden

Arbeid av Dinamo

Olden var en av de første aktørene på vannmarkedet

Olden var en av de første aktørene på vannmarkedet. Med årene ble de litt glemt, og kom i skyggen av andre og mer aktive aktører. Produktene hadde svakt hylleinntrykk og forvirrende kodering. Både konsept og design ble gjort på nytt, og det faktum at Olden er et av de reneste mineralvannene på markedet var kjernen. Med sin beliggenhet, beskyttet fra all menneskelig aktivitet, kunne Olden påstå at de representerte noe opprinnelig og urørt – verdier som er mangelvare i vår moderne verden.

Målsettingen var å etablere en enhetlig og kompakt produktportefølje for Olden (one brand, one bottle). De sorte/hvite etikettene representerer fjellet/isbreen som omfavner og beskytter kilden (produktet). Cyanfargen på innsiden representerer det urørte vannet. Et strammere, mer distinkt design som skulle kunne stå like godt i butikk, som hjemme på bordet. Designet skulle flytte Olden fra en sportsrelatert til en mer premium posisjon. Kommunikasjonskonseptet viste eksempler fra situasjoner og områder hvor vi har mistet kontakten med det urørte og naturlige, og minnet om at det faktisk finnes – ofte nærmere enn vi tror.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.