The Gas Machine

Arbeid av McCann Oslo og MediaFront

Med utgangspunkt i Statoils gigantiske ’evighetsmaskin’, Troll A, forteller vi en rekke ulike historier som underbygger Statoils budskap

Med utgangspunkt i Statoils gigantiske ’evighetsmaskin’, Troll A, som har produsert naturgass siden 1996 og forventes å kunne produsere gass i minst 60 år til, forteller vi en rekke ulike historier som underbygger Statoils budskap. Historiene har ”Stor/store” som fellesnevner; stor plattform, stor betydning, store teknologiske nyvinninger, stor infrastruktur, store leveranser, store utslippsreduksjoner, stor pålitelighet . . Historien, en reise som går fra verdensrommet til molekylnivå, der også interaksjonsgrepet med "zoom inn/ut" er med på å bygge opp under Statoil som et stort navn innen gass. Løsningen er en videreutvikling av Statoils digitale identitet, og The Gas Machine er første kapittel i en serie produksjoner under vignetten ’There’s never been a better time for good ideas’. Stilen på disse er gitt gjennom et sett kriterier fremfor å bruke en etablert palett, det visuelle inntrykket blir tilpasset for hver historie for best mulig å illustrere hvert emne. Det er definert kriterier for hvordan den visuelle stilen skal hjelpe til å differensiere og kriterier som sikrer at merkevareidentiteten ivaretas. The Gas Machine er konstruert rundt en strategisk agenda med et tydelig fokus på poengene som overbringes. Målet er å fortelle en god historie, tydelig, og med en populærvitenskapelig tilnærming.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.