Viasat Fotball VM 2010

Arbeid av Isobar Norge AS

Viasat Fotball hadde noen hundre tilhengere, mens antigruppene hadde over ti tusen tilsammen, som mente at Viasat bare var ute etter penger, og ikke elsket fotball

Viasat Fotball hadde noen hundre tilhengere, mens antigruppene hadde over ti tusen tilsammen, som mente at Viasat bare var ute etter penger, og ikke elsket fotball. De følte at VM ble tatt fra dem, og det var generelt dårlig stemning der ute. Vi besluttet å gjøre noe med dette, ved å vise at Viasat Fotballs redaksjon er levende opptatt av fotball, og følgelig ønsker at alle skal kunne oppleve mest mulig. Vi ville gi fotballen tilbake til folket, på så mange måter vi kunne. Alt som er utviklet til kampanjen, har hatt «Viasat gir fotballen tilbake», som utgangspunkt Det var viktig for oss at redaksjonen og folket kom tettere på hverandre, både for å gjøre det lettere for Viasat å kontinuerlig vise integritet fotballfaglig, men også følelsesmessig -at de brenner for fotball. Derfor besluttet vi å bygge hele portalen til Viasat Fotball inne på Facebook. Dette er det eneste tilfellet vi vet om, der en portal av dette omfanget utelukkende finnes på Facebook, og ikke er speilet eller eksisterer andre steder. Vi fylte opp portalen med tabeller og resultater, samt konkurranser og aktiviteter. Vi stimulerte daglig til fotballdiskusjon, og la ut høydepunkter fra kampene fortløpende. Vi arrangerte events sammen med redaksjonen, som at de spilte fotball med fans i Frognerparken. Vi ga ut fotballkort i form av en quiz, der man kunne måle kunnskap med venner og bytte kort som i gamle dager. Man kunne tippe utfallet av VM i vår resultatquiz. Vi laget en iPhone app, som gjorde det mulig for folk å finne nærmeste pub, som viste Viasat Fotball. I tillegg sendte vi åpningskampen live på Facebook, som en av de første i verden. Vi sendte også en kamp til fra gruppespillet, der det var mulig å skru av Vuvuzelaen. Eneste støtteplattform til VM-sendingene Pagen ble brukt aktivt av studio, som fasilitator av aktiviteter. -Konkurransene, som "gjett utfallet av VM", ble utført av programlederne, og folk kunne dermed konkurrere mot ekspertene. Dette ble brukt som samtalestoff i sendingen -Vi arrangerte fotballkamper mellom ekspertene og folk på pagen, som ble gjennomført og sendt på TV Vi sendte åpningskampen live på Facebook, som blant de første i verden til å streame et så stort idrettsarrangement gjennom Facebook. 40.000 Likere innen VM var over -dobbelt så mye som målet. Likerne er særdeles aktive, og oppleves som svært verdifulle i forhold til det som regnes normalt. Viasat Fotball er blitt det største og mest aktive fotballforumet på Facebook, og Viasat er stolt med som fasilitator av samtalen om fotball på Facebook. Dette har ført til en økt respekt for Viasat som tilbyder av fotballinnhold, og en høyere aksept for å betale for tjenestene. I stedet for komme med flere argumenter for å kjøpe fotball på tv, kom vi heller med en berikelse av produktet, som øker den opplevde verdien -og dermed viljen til kjøp.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.