Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei.

Arbeid av TRY og Apt

Over 10

Over 10.000 barn og unge i Norge kan ikke bo hjemme. Ni av ti som ikke bor hjemme bor i fosterhjem, og behovet for fosterhjem er økende. I den anledning har Try/Apt laget kampanjen "Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei" som retter seg spesielt mot rekruttering av fosterhjem til ungdom mellom 15 og 17 år. Kampanjen består av en film, printannonser og nettside, hvor filmen er det bærende elementet. I filmen følger vi en jente som illustrerer sin egen oppvekst, fra hun er baby frem til hun er ungdom. Vi ser raskt at hun har et talent for tegning, men etterhvert skjønner vi at det er noe som ikke er på plass i livet hennes. Filmen blir spredt via sosiale medier, og filmen ender opp i en nettside med en oppfordring om selv å bli forsterforelder, eventuellt spre filmen videre til noen man mener er skikket for oppgaven. På nettsiden kan man også lese historiene til både tidligere fosterbarn og fosterforeldere.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.