Kuben

Arbeid av Creuna

Yrkesfagene har tapt anseelse blant ungdom, noe som har ført til lavere rekruttering

Yrkesfagene har tapt anseelse blant ungdom, noe som har ført til lavere rekruttering. Kuben Yrkesarena er et nytt kompetansesenter som er etablert for å gjenreise interesse og anseelse for yrkesfagene. Profilen skal understøtte denne ambisjonen.   Kuben åpner i 2013 og skal være en fremtidsrettet faglig møteplass der skole og arbeidsliv samarbeider om innholdet i utdanningene som tilbys. Kompetansesenteret vil bestå av Kuben videregående skole (tidligere Sogn vgs), Lærlingsenteret og Fagskolen i Oslo.   Vi har utviklet et profilalfabet som bærende grafiske former. Et system av enkeltelementer gir gjenkjennelse både alene og i kombinasjoner. Formene uttrykker håndverk på en positiv måte; noe håndfast og fleksibelt, teknisk og taktilt. Designet er lekent, men samtidig stramt og skal gi assosiasjoner til kreativitet, disiplin og Kubens satsing på innovative læringsmetoder. Profilen skal favne såvel bygg-/anleggsteknikk og design/håndverk som helse-/sosialfag.    Profilen ble lansert da grunnsteinen ble nedlagt i juni 2011, og vil være fullt implementert i 2013. Bruk av profilalfabetet i selve bygget blir en viktig del av implementeringen.   Kuben Yrkesarena er underlagt Utdanningsetaten i Oslo kommune og har dermed ingen egen website, men en side i Oslo kommunes designprofil: http://www.kuben.osloskolen.no

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.