Mamma

Arbeid av TRY og Apt

1 av 4 kvinner opplever vold i en nær relasjon i løpet av livet

1 av 4 kvinner opplever vold i en nær relasjon i løpet av livet. Dette er et stort samfunnsproblem det snakkes altfor lite om, ikke minst siden de som blir utsatt for volden, ofte ikke tør eller klarer å gjøre noe med det. Årets radiospot adresserer dette. Alt for mange bruker dessverre alt for lang tid på å komme seg ut av en voldelig relasjon. For mange blir det bare vanskeligere og vanskeligere, det sosiale nettverket smuldrer opp og selvrespekten og styrken som kreves for å ta et slikt valg, blir ødelagt på veien. Spotten handler om en vordende mor som får en telefon fra framtiden - fra sin nå 14 år gamle sønn.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.