Næring til drømmene

Arbeid av Alle Gutta

BAMA har som mål å øke totalforbruket av frukt og grønt

BAMA har som mål å øke totalforbruket av frukt og grønt. For å klare dette målet, har det vært viktig å nå igjennom med kommunikasjon også blant barn og unge. Gjennom profileringen av Bendit-merket har BAMA fått en yngre og friskere profil – og derigjennom en stemme som snakker til de unge. Denne filmen fungerte som spydspiss i dette profileringsarbeidet i 2011.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.