Omdømmekampanje Forsvaret

Arbeid av Ernö

På grunn av manglende kunnskap om Forsvaret hadde også mange en likegyldig holdning til det: «Jeg vet jo at det finnes, men det angår ikke meg».

Forsvaret har utviklet og forandret seg mye de siste årene - en viktig del av kommunikasjonen var derfor å fortelle hva Forsvaret gjør og hvilke oppgaver de har. Men vi definerte også en innsikt som handlet om at vi nordmenn i stor grad tar vår frihet og trygghet for gitt. Verdiene Forsvaret bygger på, og som også landet vårt bygger på, har blitt litt glemt i all vår fremgang og velstand. En viktig oppgave for kampanjen ble derfor å minne oss selv på hvor priviligerte vi er i Norge - og at vi har mye som er verdt å forsvare.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.