OSL - 1 Time

Arbeid av Dinamo

Oslo Lufthavn tilrettelegger for en god reise

Oslo Lufthavn tilrettelegger for en god reise. Oslo Lufthavn er, for mange, det første møtet med Norge og for mange andre det første skrittet ut i den store verden. Oslo Lufthavn knytter Norge sammen med Norge - og Norge sammen med verden. Den overordnende problemstillingen for Oslo Lufthavn i kommunikasjonssammenheng er å synliggjøre denne tilretteleggerrollen og vise at tiden man bruker på lufthavnen ikke trenger å være kjedelig ventetid, men kan være både morsom og nyttig tid. «1 time» er en større kampanje som handler om å sette fokus på alt du kan få ut av timen fra du har sjekket inn til flyet går. Vi vil forsøke å få de reisende til å tenke annerledes på det de opplever som kjedelig ventetid; det går faktisk an å tenke på det som tid du kan bruke på noe nyttig eller noe hyggelig. Slik at de neste gang de reiser fra OSL husker at det finnes tid de får. Nemlig 1 time som er din. Radiospottene genererte god liking og var det elementet i kampanjen som bidro mest til en mer positiv holdning til oppholdet på flyplassen.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.