Sanitets DM

Arbeid av Ernö

Norsk Folkehjelp sanitet

Norsk Folkehjelp Sanitet er en stor og viktig aktør i den norske redningstjenesten og med omkring 60 operative sanitetsgrupper og rundt 2000 frivillige utgjør Norsk Folkehjelp en betydelig ressurs

Norsk Folkehjelp sanitet Norsk Folkehjelp Sanitet er en stor og viktig aktør i den norske redningstjenesten og med omkring 60 operative sanitetsgrupper og rundt 2000 frivillige utgjør Norsk Folkehjelp en betydelig ressurs. Målet er å gi rask og riktig hjelp og bistand til den eller de som trenger hjelp og årlig deltar Norsk Folkehjelp Sanitet i over 100 redningsoppdrag. Flertallet av aksjonene er søk etter savnede på fjellet, i skogen eller ved sjøen. Gjennom en god og hele tiden oppdatert utdanning er sanitetens mannskaper svært godt forberedt på å yte innsats under de fleste forhold – for å hele tiden kunne utvikle sin kunnskap trenger Norsk Folkehjelp midler fra støttespillere. Oppgaven var å komme opp med en DM som engasjerte og involverte norske bedrifter i det arbeidet som Norsk Folkehjelp Sanitet gjør – og som får bedriftene til å åpne lommeboken og støtte arbeidet.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.