Sommer helt sikkert

Arbeid av Fasett

Kunden ønsket en sikkerhetshåndbok for alle ansatte i oljeselskapet Noreco, primært rettet mot familiene og aktiviteter i fritiden

Kunden ønsket en sikkerhetshåndbok for alle ansatte i oljeselskapet Noreco, primært rettet mot familiene og aktiviteter i fritiden. Denne ønsket de å dele ut på en sikkerhetsdag de arrangerte sist sommer. Vi tolket håndbok litt fritt og hadde våre innvendinger mot form og hvor mye en slik håndbok ville bli brukt. Derfor tok vi kontakt med illustratør Anna Fiske for å formidle budskapets viktighet på en mer lystbetont og pedagogisk måte. I dag henger "sikkerhetshåndboken" på ganske mange hytter og barnerom rundt omkring i Norge – kort sagt: den er i bruk.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.