Reklamepausen er ikke helt den samme uten

Arbeid av Dinamo

Dinamo og Ivar Vereide står bak nok en reklamefilm for VG.

Noen ting vegrer man seg litt for å endre på. Som for eksempel å lage enkle filmer om vanlige folk, som opplever noe andre forhåpentlig kjenner seg litt igjen i. Og hvor det nok en gang er godt å ha en kjent avis å ty til når ting er i ferd med å gå litt galt.

Den nye filmen for VG er laget av Dinamo og 4 ½, regien er ved Marius Holst.

Kreativt team: Ivar Vereide, Mattis Bentzen og Morten Andresen
Prosjektleder: Anita Engen Hjelset
Byråprodusent: Tonje Østbye
Produsent: Håkon Øverås
Regi: Marius Holst
Ansvarlig hos kunde: Per Håkon Fasting og Camilla Grund

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.