Bygge fra bunnen

Arbeid av TRY og Apt

Oljeindustriens landsforening sto foran en sammensatt oppgave: De ønsket å informere om at de byttet navn (til Norsk olje & gass), tiltrekke seg fremtidig arbeidskraft (motivere ungdom til å velge olje- og gassrelatert utdanning), samt å øke stolthet og bevissthet rundt olje- og gassnæringens betydning for det norske samfunnet.
Alt dette ønsket de å gjøre i én og samme film. Vår løsning ble å lage en informasjons- og skrytefilm under dekke av å skulle rekruttere fremtidige olje- og gassarbeidere. Gjennom å sammenligne arbeidet på norsk sokkel med internasjonal anerkjent ingeniørkunst, håpet vi å skape en kollektiv stolthet over hva vi som nasjon har maktet å skape gjennom verdiene fra norsk olje og gass. Voksne mennesker skulle nikke til det de så og føle at de hadde en liten bit av æren, samtidig som ungdommen skulle motiveres til å prege denne næringen i årene som kommer.

Oljeindustriens landsforening sto foran en sammensatt oppgave: De ønsket å informere om at de byttet navn (til Norsk olje & gass), tiltrekke seg fremtidig arbeidskraft (motivere ungdom til å velge olje- og gassrelatert utdanning), samt å øke stolthet og bevissthet rundt olje- og gassnæringens betydning for det norske samfunnet. Alt dette ønsket de å gjøre i én og samme film. Vår løsning ble å lage en informasjons- og skrytefilm under dekke av å skulle rekruttere fremtidige olje- og gassarbeidere. Gjennom å sammenligne arbeidet på norsk sokkel med internasjonal anerkjent ingeniørkunst, håpet vi å skape en kollektiv stolthet over hva vi som nasjon har maktet å skape gjennom verdiene fra norsk olje og gass. Voksne mennesker skulle nikke til det de så og føle at de hadde en liten bit av æren, samtidig som ungdommen skulle motiveres til å prege denne næringen i årene som kommer.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.