The Can

Arbeid av Creuna

Creuna har i 2012 revitalisert Hydros profil og utviklet et designkonsept – «The Can». Det utgjør kjernen i Hydros profil og er bærer av selskapets viktigste budskap. Aluminiumsboksen er det mest kjente produktet laget av aluminium og var et naturlig og strategisk valg som midtpunkt og bærer av Hydros sentrale budskap. Aluminiumsboksen er et symbol for resirkulering og miljøansvar og formidler samtidig at aluminium som materiale er en del av løsningen på miljøutfordringen.

«The Can» har blitt et ikon for Hydro. Boksen skaper engasjement og interesse hos alle målgrupper. Den har uendelige muligheter for å bære illustrasjoner, bilder, filmer og budskap.

Miljø- og HSE budskapene er her dramatisert gjennom og på boksen.

Vignetter:

Green silver: Aluminiumets uendelige resirkulerbarhet illustreres gjennom en blomstereng som vokser og gjenoppstår.

Featherweight: Den lave vekten gjør aluminium til en miljøvennlig komponent i alt fra barnevogner til fly. Dette symboliseres av stigende ballonger på boksen, og understrekes av boksens letthet i seg selv.

Think ahead: Vignett for Hydros HSE engasjement. Boksen med hjelmillustrasjon står støtt til tross for bowlingkulens destruerende kraft.

Creuna har i 2012 revitalisert Hydros profil og utviklet et designkonsept – «The Can». Det utgjør kjernen i Hydros profil og er bærer av selskapets viktigste budskap. Aluminiumsboksen er det mest kjente produktet laget av aluminium og var et naturlig og strategisk valg som midtpunkt og bærer av Hydros sentrale budskap. Aluminiumsboksen er et symbol for resirkulering og miljøansvar og formidler samtidig at aluminium som materiale er en del av løsningen på miljøutfordringen. «The Can» har blitt et ikon for Hydro. Boksen skaper engasjement og interesse hos alle målgrupper. Den har uendelige muligheter for å bære illustrasjoner, bilder, filmer og budskap. Miljø- og HSE budskapene er her dramatisert gjennom og på boksen. Vignetter: Green silver: Aluminiumets uendelige resirkulerbarhet illustreres gjennom en blomstereng som vokser og gjenoppstår. Featherweight: Den lave vekten gjør aluminium til en miljøvennlig komponent i alt fra barnevogner til fly. Dette symboliseres av stigende ballonger på boksen, og understrekes av boksens letthet i seg selv. Think ahead: Vignett for Hydros HSE engasjement. Boksen med hjelmillustrasjon står støtt til tross for bowlingkulens destruerende kraft.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.