Yara Creativ Impact video

Arbeid av Creuna

Yaras strategiske ambisjon «Creating Impact» skal synliggjøre hvordan Yara skaper bærekraftige verdier for aksjonærer, interessenter og samfunnet som helhet. Målgruppen for kommunikasjonen var politikere, myndigheter, interesseorganisasjoner, journalister, studenter og egne ansatte.
«Creating Impact» ble blant annet introdusert gjennom en animasjonsfilm på Yaras egne hjemmesider. Med dette ønsket Yara å formidle et komplisert tema på en enkel og pedagogisk måte. Å bruke stop motion animasjon er dessuten et utradisjonelt grep for Yara og en måte å skille seg ut på i bransjen.
Papiret og de organiske materialene i filmen ble valgt for å styrke Yaras fokus på bærekraftige verdier. Spåen er et symbol på fremtiden, mulighetene den representerer og hvordan Yara bidrar. De visuelle grepene la også grunnlaget for annen kommunikasjon.

Yaras strategiske ambisjon «Creating Impact» skal synliggjøre hvordan Yara skaper bærekraftige verdier for aksjonærer, interessenter og samfunnet som helhet. Målgruppen for kommunikasjonen var politikere, myndigheter, interesseorganisasjoner, journalister, studenter og egne ansatte. «Creating Impact» ble blant annet introdusert gjennom en animasjonsfilm på Yaras egne hjemmesider. Med dette ønsket Yara å formidle et komplisert tema på en enkel og pedagogisk måte. Å bruke stop motion animasjon er dessuten et utradisjonelt grep for Yara og en måte å skille seg ut på i bransjen. Papiret og de organiske materialene i filmen ble valgt for å styrke Yaras fokus på bærekraftige verdier. Spåen er et symbol på fremtiden, mulighetene den representerer og hvordan Yara bidrar. De visuelle grepene la også grunnlaget for annen kommunikasjon.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.