Ungdommelig profil for grunnlovsjubileet

Arbeid av Creuna

I 2014 fyller Norges Grunnlov 200 år. Creuna har laget den visuelle profilen for jubileet, offisielt lansert av stortingspresident Dag Terje Andersen.

Grunnlovsjubileet visuelle identitet er fundert som ungdommelig og engasjerende, med invitasjon til alle om å bli med på feiringen. 

Creuna, som har utviklet identiteten, beskriver den slik: «Logoen er et tydelig verbalt og grafisk uttrykk med sterke bånd til vår nasjonale identitet gjennom referanser til nasjonalsangen og fargene i flagget. Symbolet gjenspeiler at engasjement – til og med lidenskap – er drivkrefter i demokratiet.»

En ny generasjon.
 – Vi vil styrke bevisstheten om hvilken rolle Grunnloven skal spille i fremtidens demokrati, sier stortingspresident Dag Terje Andersen, som er leder i Hovedkomiteen for Grunnlovens 200-årsjubileum. 

– Grunnloven må formidles på nytt til hver generasjon, slik at de kan gi den mening på egne premisser. Derfor har vi definert barn og unge som hovedmålgruppen. Gjennom et ungdommelig og fremtidsrettet uttrykk håper vi å engasjere bredt, skape nysgjerrighet og stimulere alle til å feire Grunnloven og det den betyr, både for vår hverdag og fremtid, sier Dag Terje Andersen.

Et profilprogram for alle. Profilprogrammet er enkelt å bruke, og målet er at så mange som mulig tar i bruk jubileumsidentiteten i lokale arrangementer. Profilen vil bli lagt ut på grunnlovsjubileets nye nettsider, som lanseres våren 2013. De nye nettsidene vil også omfatte en digital arrangementskalender der ulike arrangementer kan meldes inn. 

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.