Forskningsetikk på dagsorden

Arbeid av Northern Beat

De nasjonale Forskningsetiske komiteene (Etikkom.no) hadde behov for å gi nettstedet sitt en tydeligere identitet og en enklere måte å finne informasjon på.

Nettstedet er svært informasjonstungt, derfor er god finnbarhet helt kritisk. På den andre siden var det et viktig suksesskriterie å gi redaktøren en enklere hverdag, uten at det gikk på bekostning av fleksibiliteten.

Sammen jobbet vi for å konkretisere mål som ble utgangspunkt for design, innhold, vekting og funksjonalitet. Målet er å skape et faglig oppslagsverk og å bidra til å sette forskningsetikk på dagsorden.

Vi gjorde grundige analyser med Google Analytics for å få et helhetlig bilde av bruksmønsteret. Resultatene fra arbeidet ga oss grunnlaget for å utvikle en mer hensiktsmessig struktur og bedre måter å navigere i informasjonen på.

For å øke finnbarheten, implementerte vi en ny og kraftigere søkemotor, la til rette for en alfabetisk tilnærming til innholdet og implementerte temanavigasjon.

Vi utviklet færre men mer fleksible maler som i større grad møtte brukerbehovene. Og sist men ikke minst ga vi hele nettstedet et stort visuelt løft.

Resultatet er et helt nytt nettsted som har skapt en helt ny giv og stort engasjement i hele organisasjonen, og som vi håper på er til mye større glede for alle definerte brukergrupper.

– Jeg opplever Northern Beat som svært dyktige med mange kreative fagfolk. De er også veldig gode til å lytte til våre behov og komme med gode løsningsforslag, sier Johanne Severinsen, De nasjonale forskningsetiske komiteene.


Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.