Visuell profil for kraftkonsernet SKS

Arbeid av Superblaise

Superblaise har denne uken sluttført arbeidet med en helt ny visuell identitet for kraftkonsernet SKS.

Konseptet til den visuelle profilen tar eierskap i energien og fargepaletten som finnes i det nordnorske himmellyset. Fargepaletten er definert av helt reelle fargeverdier som er identifisert og hentet i fra lyset på himmelen lokalt i Salten hvor SKS har sine røtter.

– Det grafiske mønsteret er inspirert av sinuskurvene i SKS-logoen. Lyset er konseptualisert gjennom disse sinuskurvene, hvor fargene har ulike frekvenser. Slik har vi utviklet et dynamisk mønster med ulike bølgelengder, som en visualisering av det brede fargespekteret i saltenlyset. Mønsteret skal gi assosiasjoner til energi, bølger, ringvirkninger og topografi, sier Kristofer Haugvik, grafisk designer i Superblaise.

– Dette samarbeidet har vært en utrolig spennende reise for hele teamet som har jobbet med SKS, vi er stolte og glade over resultatet og ser frem å se hvordan den nye identiteten vil styrke og revitalisere merkevaren til Salten Kraftsamband, sier Marte Listhaug, rådgiver i Superblaise.

Kraftkonsernet SKS er en av Nord-Norges største kraftprodusenter og landsdekkende strømleverandør. SKS produserer ca 2 TWh vannkraft fra 18 kraftstasjoner i Salten-regionen, tilsvarende forbruket til ca. 100.000 husstander. SKS er også, alene eller sammen med andre selskap, involvert i en rekke engasjement som vil kunne øke kraftproduksjon av fornybar energi i landsdelen


Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.