Så du tror du får bli i Norge?

Arbeid av Fantefilm

Nytt talentshow fra asylsøkerorganisasjonen NOAS. Deltakerne du møter i kampanjen er fiktive, men historiene deres bygger på reelle asylsaker NOAS arbeider med.

Amir Najjer fra Gaza ble torturert av maskerte menn og beskyldt for å samarbeide med israelske styrker. I Norge har han fått avslag på asylsøknaden sin. Myndighetene mener han kan dra til Gazastripen, selv om FN anbefaler at ingen sendes tilbake dit. Nå har Amir meldt seg på Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) sitt nye talentshow «So You Think You Can Stay» og håper din stemme gjør at han får bli i Norge.

– Vi ønsker å vise historiene til en del av dem som flykter til Norge. I talentshowet presenteres personer som Amir, og som etter vårt syn bør få oppholdstillatelse i Norge, men som likevel har fått avslag på asylsøknaden, sier Mari Seilskjær, rådgiver i NOAS.

Asylsøkere med avslag er en gruppe som ofte får negativ oppmerksomhet i mediene. Vi vil formidle historiene til en del av disse menneskene, og vise at det i mange tilfeller er snakk om personer som har gode grunner til å frykte forfølgelse i hjemlandet. Gjennom en kort video og nettsiden SoYouThinkYouCanStay.com ønsker vi gi folk mulighet til å bli kjent med en del asylsøkere med avslag, og til å gjøre sine egne vurderinger av sakene deres.

«So You Think You Can Stay» er altså ikke et ekte talentshow, men en kampanje fra NOAS.

– De fleste asylsøkerne i denne kategorien har gode grunner til å flykte fra hjemlandet og søke beskyttelse i Norge. Norsk asylpolitikk er streng, og mange får avslag i strid med FNs anbefalinger, sier Seilskjær.

Også Leila Hasani kjemper om din stemme i «So You Think You Can Stay». Hun er en iransk kvinne som frykter fengsel og tortur i Iran fordi hun har konvertert fra islam til kristendom. Norske myndigheter tror imidlertid hun bare sier at hun er kristen for å få oppholdstillatelse i Norge. De mener også at hun uansett kan leve som kristen konvertitt i Iran. Leila vet at hvis hun praktiserer troen i fellesskap med andre i Iran og deltar i ulovlige hjemmekirker, risikerer hun forfølgelse fra iranske myndigheter. 

Deltakerne du møter i kampanjen er fiktive personer, men historiene deres bygger på reelle asylsaker NOAS arbeider med. Asylsøkere i Norge får avslag på samme grunnlag som deltakerne i «So You Think You Can Stay».

– Disse personene har fått endelig avslag fra norske myndigheter og skulle vært sendt ut av landet, men en ny gjennomgang av saken viser at de likevel kvalifiserer for oppholdstillatelse. Det vitner om store rettssikkerhetsproblemene på asylfeltet, sier Seilskjær. 

  • NOAS gir rettshjelp til asylsøkere og ser mange eksempler på personer som vi mener burde få beskyttelse, som likevel får avslag. 
  • NOAS gjennomgår over 1300 asylsaker i året, og engasjerer oss i omtrent 250 av dem. Flere saker gjelder familier. 
  • Vi får gjennomslag i nærmere halvparten av sakene vi involverer oss i, og hvert år får over 200 personer oppholdstillatelse i Norge på grunn av NOAS’ tilbud. 

Kommentarer

Stephan von Simson

Grafisk designer i State

2 år, 11 måneder siden

Veldig bra film og kampanje! Synes også nettsiden klarer å kombinere det fiktive og det seriøse på en god måte. Noen ganger forsvinner budskapet i fiktivt tullball, men det synes jeg ikke det gjorde her.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.