Dagbladet satser på lokale meninger

Arbeid av Trigger Oslo

Dagbladet vil engasjere vanlige folk i høstens kommunevalg og lanserer Lokale Meninger som første del av et nytt og redaksjonelt drevet posisjoneringskonsept.

Dagbladets satsing på Meninger har i løpet av kort tid blitt en av de viktigste debattarenaene i Norge. Nå tar Dagbladet nye grep for å gi lokale meninger større plass i samfunnsdebatten. 

– Sterke meninger har alltid vært en del av sjelen til Dagbladet. Samtidig er en av de viktigste oppgavene våre å ta tak i saker som betyr mye for folk og sette dem på dagsorden. Vanlige folks kritiske stemmer er avgjørende for at vi skal lykkes i dette arbeidet, sier John Arne Markussen, ansvarlig redaktør i Dagbladet.

 Se Dagbladets portal for Lokale Meninger her.

– Et demokratisk problem

En av de viktigste årsakene til at Dagbladet satser på Lokale Meninger er at det ikke finnes en sentral arena for lokal debatt, og at det er vanskelig for folk å vite noe om politikken som føres ute i distriktene.

– Vi ser på dette som et demokratisk problem, og det ønsker vi å gjøre noe med. Vi ønsker debatt om alt fra ulv til skolepolitikk, og de gode sakene kommer vi til å profilere i Dagbladets andre kanaler, sier Martine Aurdal, debattansvarlig og kommentator i Dagbladet.

Her kan du dele din lokale mening.

Vil gjøre mediedekningen av kommunevalget mer lokal

Dagbladet lanserer Lokale Meninger i forbindelse med kommunevalget, fordi de mener at mediene bør bli flinkere til å dekke kommunevalget på lokalsamfunnenes premisser.

– Selv om det er et lokalvalg er det altfor ofte rikspolitikere som uttaler seg om saker av nasjonal interesse. Dermed blir medienes dekning til forveksling lik et Stortingsvalg. I år ønsker Dagbladet å gi de viktige lokale sakene nasjonal oppmerksomhet, og vi er sikre på at det vil bidra til å løfte frem viktige perspektiver i valgkampen enten meningene kommer fra vanlige folk, lokalpolitikere, organisasjoner eller næringslivet, sier Markussen.

Annonser som utstillingsvindu for det redaksjonelle produktet

Lokale Meninger er første del av en ny posisjoneringsstrategi for Dagbladet. Fremover skal Dagbladet bruke reklamekanalene til å gi folk en smakebit på det redaksjonelle innholdet.

– Det er befriende å ha utviklet et konsept som er så tett knyttet til hjertet av det vi driver med i redaksjonen i Dagbladet. Fremfor å bruke reklameplassen til å skryte av hvor flinke vi er vil vi bruke den til å gi folk smakebiter på det redaksjonelle innholdet vårt. Det innebærer at vi vil jobbe mye mer dynamisk enn tidligere for å være en del av samfunnsdebatten i alle kanaler, sier Jacob Svenningsen, markedssjef i Dagbladet.

Dagbladet har utviklet sitt nye posisjoneringskonsept i samarbeid med Trigger og Tenk Kommunikasjon. Fredric Fiction har bidratt som produksjonsbyrå for reklamefilmene, som er basert på intervjuer med noen av de som allerede har bidratt med sine lokale meninger. Her kan du lese innlegget til Aud (85) fra Biri, som også er intervjuet i den første av reklamefilmene. 

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.