Dinamo med ny profil for Samfunnsviterne

Arbeid av Dinamo

Den nye logoen og grafiske profilen for Samfunnsviterne ble utarbeidet over en periode på ni måneder. Det hele ble offentliggjort 10. august.

Samfunnsviterne er en fagorganisasjon for samfunnsvitere og humanister. Foreningen er en pådriver for medlemmenes lønns- og arbeidsbetingelser og jobber aktivt for å heve deres lønnsnivå og fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

– Samfunnsviterne har høye ambisjoner frem mot 2020, og den nye profilen reflekterer retningen de har staket ut fremover. Høye ambisjoner fra kunden gjør vårt arbeid ekstra inspirerende. Vi har hatt et fantastisk samarbeid med Samfunnsviterne gjennom hele prosessen, og gleder oss stort over å se den nye identiteten i bruk, sier Ragnhild Schei, Prosjektleder i Dinamo.

Gjensidig forståelse og godt samarbeid

Den nye logoen er i tråd med Samfunnsviternes mål, verdier og egenskaper, og reflekterer oppdrift og fremdrift. Samfunnsviterne viser alltid vei for sine medlemmer, de er retningsviseren deres. Symbolet i den nye logoen, også kalt Retningsviseren, representerer denne posisjonen og rollen de har påtatt seg.

– Dinamo evnet å sette seg raskt inn i vår organisasjonen. De har vist svært god forståelse av hvem vi er og hvilken organisasjon vi skal bli og tatt hensyn til dette i designprosessen, sier sier Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær i Samfunnsviterne. 

– De utfordret oss på flere områder som har fått oss til å se organisasjonen litt utenfra og hvordan vi oppfattes. Dette har vært svært nyttig, både ved lansering av en helt ny profil, men også i kommunikasjonsarbeidet vårt generelt. Vi har følt oss svært godt ivaretatt av teamet, som var faglig dyktig og inspirerende å jobbe sammen med, 

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.